Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

W ramach ustawy "Za życiem"

Asystent rodziny w ramach ustawy

„Za życiem”

 

W dniu 1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. O wspierania kobiety w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1860).
Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.
Zgodnie z przepisami ustawy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie zapewnia takim kobietom, rodzinom dostęp do:

  • Wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł

  • Informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiet w ciąży,

  • Poradnictwa prawnego,

  • Wsparcia psychologicznego,

  • Świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej

Ustawa "Za życiem" przewiduje również, że przewodnikiem po systemie wsparcia dla rodzin, w których urodzi się dziecko z niepełnosprawnością lub ciężką chorobą, może być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.

Wsparcie asystenta rodziny będzie polegać na:
• Udzieleniu informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
• Reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami,
• Udzieleniu wsparcia psychologicznego,
• Udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz problemów prawnych,
• Wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.

 

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:
• Doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia
• Poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom
• Poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem
• Pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnego wolnego czasu,
• Nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych
• Doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym
• Informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka
• Pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sadu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
• Pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

Po pomoc można zgłosić się
Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
Telefonicznie - Tel. 18 26 93 369
Mailowo –
gops@gopsjordanow.pl

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny