Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Małopolski Tele-Anioł

Małopolski Tele-Anioł

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne.

Celem projektu "Małopolski tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG TELE- ANIOŁA

Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać łącznie poniższe kryteria:

  • mieszkać i przebywać na terenie województwa małopolskiego oraz

  • być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. samodzielne robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, itp.).

W ramach projektu podopieczny dostanie opaskę na nadgarstek, a wciśnięcie przycisku SOS umożliwi natychmiastowe połączenie z Centrum Teleopieki. Ratownicy medyczni po odebraniu zgłoszenia ocenią stopień zagrożenia i udzielą odpowiedniej pomocy lub wsparcia adekwatnego do wezwania. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu będą mogli także zadzwonić. Uzyskają pomoc wykwalifikowanej kadry specjalistów w sprawach życia codziennego oraz informację np. o przysługujących świadczeniach socjalnych, możliwych formach pomocy społecznej czy dostępnych formach aktywizacji społeczno-ruchowej i kulturalnej w najbliższej okolicy. Uczestnicy będą mogli skorzystać także ze wsparcia asystentów teleopieki i psychologa - będą mogli zadzwonić do telecentrum, żeby się poradzić, zwierzyć z problemów lub po prostu porozmawiać.

Więcej informacji oraz regulamin projektu dostępne są na stronie:

https://www.malopolska.pl/teleaniol/o-projekcie

Osoby zainteresowane uzyskaniem oferowanego wsparcia muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/TELEANIOŁ/Załącznik nr 2_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_po zmianach.pdf i wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja -Małopolski Tele-Anioł"

 

Osoby chętne zapraszamy do siedziby GOPS-u w Jordanowie, gdzie można uzyskać pomoc
w wypełnieniu formularza oraz uzyskać komplet informacji o projekcie.


 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny