Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program asystent rodziny na rok 2022

Utworzono dnia 24.11.2022

 

Program asystent rodziny na rok 2022

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329, z późn. zm.), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) ogłasza „Program asystent rodziny na rok 2022”, zwany dalej „Programem”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

  1. Finansowanie Programu
  1. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2022 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
  2. Maksymalnie na Program zaplanowano środki w wysokości do 10 mln zł. Jednocześnie minister właściwy do spraw rodziny może dokonać zmian kwoty wskazanej
    w Programie.
  3. Program dotyczy również zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie zlecenia im realizacji części lub całości zadania przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem

Ogłoszenie Programu asystent rodziny na rok 2022 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 26

W poprzednim tygodniu: 102

W tym miesiącu: 238

W poprzednim miesiącu: 493

Wszystkich: 21891