Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Akty prawne

Ustawa z 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001507

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001406

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102181439

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051891598

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20180001007

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000964

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000998

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051801493

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny