Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja

 

Zasady rekrutacji i Kryteria rekrutacji
1.Złożenie formularza zgłoszeniowego, na którym rodzic w formie oświadczenia poda dane
niezbędne do rekrutacji, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, formularz z danymi
osobowymi

2, Rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna (osobna dla
Toporzyska i dla Łętowni) powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jordanowie.

3, Pierwsza rekrutacja uczestników/uczestniczek odbędzie się w wrześniu 2018r., dodatkowo
rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aby umożliwić płynne obejmowanie wsparciem
nowych osób w razie rezygnacji / ”wypadnięcia” z projektu osób wcześniej zakwalifikowanych.
a. Do 20 września każdego roku opublikowanie listy rankingowej (ewenutalnie rezerwowej) do
placówki.
b. Do 30 września złożenie deklaracji udziału w projekcie.
c. W przypadku małej liczby zgłoszeń powtórny nabór. W celu zapewnienia udziału młodzieży na
tym etapie zostanie przeprowadzona indywidualna rozmowa z rodzicami uczniów, których według
opinii GOPS, szkół warto zaangażować do zajęć.
d. W razie potrzeby rekrutacja będzie ponawiana (rekrutacja ciągła).
e. W sytuacjach spornych decyduje kolejność zgłoszeń

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny