Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDRZETU PAŃSTWA

Wieloletni rządowy program

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie przekazanej dotacji  celowej przez Wojewodę Małopolskiego .

W roku 2021 na realizację tego zadania przeznaczono 72 702 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa złote), a całkowity koszt zadania          wynosi  90 877,50 zł.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie:

  • gorącego posiłku,

  • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

  • 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

  • w przypadku rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 2-osobowej rodziny 2 x 792 zł = 1584,00zł).

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021 rok


 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Wartość dofinansowania: 98 174 zł

Całkowity koszt zadania: 122 718 zł

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2021 rok

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na rok 2021 w ramach działu 852, rozdziału 85219,  § 2030 klasyfikacji budżetowej ( budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związkuz realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

"projekty socjalne mające na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów, poprzez realizację projektu socjalnego obejmującego spotkania i warsztaty dla seniorów".

Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej seniorów oraz zmniejszenie negatywnego wpływu izolacji społecznej podczas epidemii poprzez organizację spotkań dla seniorów o różnej tematyce oraz wsparcie osób starszych w ich własnym środowisku.

Wartość dofinansowania: 35 311,00 zł

Całkowity koszt zadania: 44 138,75 zł

Kalendarium

Lipiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny