Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Zespół Interdyscyplinarny

            Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Na terenie Gminy Jordanów Zespół Interdyscyplinarny działa od 2011r. realizując Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Dznających Przemocy Domowej.

Wójt Gminy Jordanów na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29.07.2005r (Dz. U. 2024 poz.424) powołał w dniu 20.09.2023r Zarządzeniem nr 45/2023 nowy skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jordanowie w skład którego wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
 • Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
 • Komisariatu Policji w Jordanowie
 • Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych,
 • Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej,
 • Oświaty
 • Służby Zdrowia
 • Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej, poprzez:diagnozowanie problemu przemocy domowej,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mającychna celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
 • w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar
 • przemocy domowej

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno - pomocowe w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej.

Powoływane grupy diagnostyczno - pomocowe składają się z przedstawicieli różnych służb i instytucji w zależności od występujących problemów w rodzinie.

Do zadań grup diagnostyczno - pomocowych należy, w szczególności:

 • dokonywanie na podstawie procedury „Niebieskie Karty” oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia,
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej a także  zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”,
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno – terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno – terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec osób doznających przemocy domowej i stosujących przemoc domową.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Gmina Jordanów od 2011r współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie -  Zespołem Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej zapewniając mieszkańcom Gminy Jordanów specjalistyczną pomoc taką jak:

 • pomoc psychologiczne,
 • poradnictwo rodzinne i pedagogiczne,
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • mediacje rodzinne,
 • wspomaganie rozwoju kompetencji rodzicielskich i wychowawczych
 • prowadzenie programu korekcyjo-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej,
 • prowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego
 • udzielanie wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej w terenie.

 

Jeżeli ktoś z Państwa doświadcza przemocy domowej lub jest jej świadkiem, może uzyskać pomoc zgłaszając się do:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie  ul. Bł.Ks. P Dańkowskiego 10 lub Fili osrodka w Naprawie (Naprawa 700), te. 18 26 75 369
 • Komisariatu Policji w Jordanowie ul. Rynek 10,  tel. 997 lub 47 832 83 00
 • Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicz 31 tel. 33 874 21 01
 • Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11, tel; 33 874 24 40
 • Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej, ul. Piłsudskiego 23. tel. 33 874-24-60

 

Jeśli przemocy domowej towarzyszy uzależnienie od alkoholu, zwróć się do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jordanowie. Urząd Gminy w Jordanowie, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów, tel: 18 268 76 07

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel: 18 267 48 02

 

Przydatne numery telefonu:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej "Niebieska Linia"

tel:  800 12 00 02 bezpłatny telefon czynny całą dobę

Strona internetowa: www.niebieskalinia.info

 • Centrum Praw Kobiet

telefon interwencyjny 600 070 717 czynny całą dobę

 • Fundacja Feminoteka

tel. 888 883 388 (pon. - pt. 11:00 - 19:00)

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

tel. zaufania 116 111 czynny całą dobę

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

https://gopsjordanow.pl/pliki/plik/gminny-program-przeciwdzialania-przemocy-domowej-i-ochrony-osob-doznajacych-przemocy-domowej-w-gminie-jordanow-na-lata-2024-2027-1715760821.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

POMOC PRAWNA ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Utworzono dnia 17.04.2023
Prosimy o ustalenie terminów wizyt pod numerem 33 874 21 01 w godzinach 07.00-19.00
czytaj dalej na temat: POMOC PRAWNA ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Pomoc Psychologiczna dla obywateli Ukrainy

Utworzono dnia 15.02.2023

NIEBIESKI TYDZIEŃ 2023

Utworzono dnia 15.02.2023

Informacja dotycząca działalności Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zakopanem

Utworzono dnia 31.01.2022

KOMUNIKAT

Utworzono dnia 01.04.2020
  KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEJ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W JORDANOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPAWIE REALIZACJI PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” W SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAJU ZWIĄZANEJ Z...
czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny