Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gdzie uzyskać pomoc

KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ I NIENARUSZALNOŚCI GODNOŚCI


 

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Jednakże żadna osoba, która jej doświadcza nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów. Wspólnie z nimi zostanie wypracowana strategia pomocy Twojej rodzinie mająca na celu zaprzestanie występowaniu kolejnych aktów przemocy.

 

Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz na terenie Gminy Jordanów:

  • Zgłoś się do pracownika socjalnego, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
  • Zgłoś się do Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, gdzie uzyskasz poradę i pomoc w sytuacji kryzysowej.

  • Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub Prokuraturę. – Jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”.

  • Jeśli doświadczasz przemocy możesz poprosić o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” pracownika jednostki pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia.

  • Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.

  • Jeśli sprawca przemocy nadużywa alkoholu zgłoś ten fakt Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia.

  • Możesz również zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 800 12 00 02 lub skontaktować się drogą meilową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info.

ADRESY INSTYTUCJI W KTÓRYCH UZYSKASZ POMOC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie

ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego 10

34-240 Jordanów

tel : 18 267 53 69

E-mail : gops@gopsjordanow.pl

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego 10

34-240 Jordanów

tel : 18 267 53 69

 

Komisariat Policji w Jordanowie

ul. Rynek 10

34-240 Jordanów

tel : 18 267 55 07

E-mail: rzecznik@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

 

 

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

ul. A. Mickiewicza 11

34-200 Sucha Beskidzka

tel: 33 874 24 40

E-mail : poi@suchab.sr.gov.pl

 

Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej

ul. Piłsudskiego 23

34-200 Sucha Beskidzka

tel: 33 874 24 60

E-mail: pr.suchabeskidzka@krakow.po.gov.pl

 

Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej

ul. A. Mickiewicza 31

34-200 Sucha Beskidzka

tel: 33 847 21 01

E-mail: pcpr.zik@gmail.com

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. A. Mickiewicza 3

34-240 Jordanów

tel : 18 268 76 07

E-mail: edg@gmina-jordanow.pl

 

W momencie zagrożenia życia sprawę należy zgłosić bezpośrednio na Policję.

999 POGOTOWIE RATUNKOWE
998 STRAŻ POŻARNA
997 POLICJA
112 OGÓLNY NUMER ALARMOWY
800 12 00 02 Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie


Pamiętaj !!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!
 

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny