Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja uczestników projektu Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Jordanów „Szansa na Sukces”

Utworzono dnia 01.09.2021

Rekrutacja uczestników projektu Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Jordanów odbywać się będzie w okresie od 01 września do 10 września 2021 r. 

Placówka Wsparcia Dziennego utworzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jordanów poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego (PWD). 

Zgłoszenia dziecka do Placówki dokonują rodzice/opiekunowie prawni składając: Wniosek o przyjęcie dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Jordanów „Szansa na Sukces” oraz inne stosowne dokumenty należy złożyć w terminie do 10 września 2021 r. w siedzibie GOPS lub w świetlicach PWD.Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna. 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać: - w świelicach PWD w Toporzysku i Łętowni, w czasie ich pracy lub ze strony internetowej www.gopsjordanow.pl

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 17

W poprzednim tygodniu: 102

W tym miesiącu: 382

W poprzednim miesiącu: 386

Wszystkich: 16316