Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

 

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Utworzono dnia 22.05.2024

Informujemy o możliwości uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), we współpracy z  Minister do Spraw polityki senioralnej oraz Komendą Główną Policji. Webinarium...

czytaj dalej na temat: Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Utworzono dnia 10.04.2024

Uprzejmie informujemy o możliwości uczestnictwa w werbinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), we współpracy z Komendą Główną Policji. Werbinarium odbędzie się  24 kwietnia  2024r...

czytaj dalej na temat: Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2024 rok

Utworzono dnia 29.02.2024

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2024 rok   Wojewoda Małopolski  przyznał Gminie Jordanów środki finansowe  w formie dotacji celowej  na 2024 rok w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej...

czytaj dalej na temat: Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2024 rok

INFORMACJA - DODATEK OSŁONOWY 2024

Utworzono dnia 19.01.2024
INFORMACJA - DODATEK OSŁONOWY 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r....
czytaj dalej na temat: INFORMACJA - DODATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek osłonowy 2024

Utworzono dnia 04.01.2024

Dodatek osłonowy – 2024 rok Od 2 stycznia 2024 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego? Wnioski można składać: 1. papierowo • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie , ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego...

czytaj dalej na temat: Dodatek osłonowy 2024

Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”

Utworzono dnia 28.12.2023

  Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 5 oraz art. 197 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz....

czytaj dalej na temat: Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027 (FEPŻ)

Utworzono dnia 12.10.2023

INFORMACJA

Utworzono dnia 19.09.2023

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. "PRZEMOC TO NIE MOC"

Utworzono dnia 24.05.2023

W dniu dzisiejszym w  Urzędzie Gminy  w Jordanowie odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt. " Przemoc to nie moc". Konkurs został zorganizowany przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy...

czytaj dalej na temat: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. "PRZEMOC TO NIE MOC"

POMOC PRAWNA - ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Utworzono dnia 17.04.2023
Prosimy o ustalenie terminów wizyt pod numerem 33 874 21 01 w godzinach 07.00-19.00
czytaj dalej na temat: POMOC PRAWNA - ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2023 rok

Utworzono dnia 04.04.2023

 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2023 rok


 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2023 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Wartość dofinansowania: 106 792,00 zł w tym:

         84 792,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

        22 000,00 zł  na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań                             wynikających z rozeznanych potrzeb,  w tym kontynuacje projektów z roku 2022

Całkowity koszt zadania: 133 490,00 zł

czytaj dalej na temat: Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2023 rok

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Utworzono dnia 23.02.2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Wieloletni rządowy program

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie przekazanej dotacji  celowej przez Wojewodę Małopolskiego .

W roku 2023 na realizację tego zadania przeznaczono 99 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset zł) , a całkowity koszt zadania   wynosi 124 375, 00 zł.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód  nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

  • 1 552 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

  • w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 2-osobowej rodziny 2 x 1200 zł =2 400,00zł).

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

czytaj dalej na temat: Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

NIEBIESKI TYDZIEŃ 2023

Utworzono dnia 15.02.2023

Program asystent rodziny na rok 2022

Utworzono dnia 24.11.2022

  Program asystent rodziny na rok 2022   Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada...

czytaj dalej na temat: Program asystent rodziny na rok 2022

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 26

W poprzednim tygodniu: 109

W tym miesiącu: 248

W poprzednim miesiącu: 448

Wszystkich: 22349