Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

 

AKTUALNOŚCI, strona 1:

INFORMACJA

Utworzono dnia 19.09.2023

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. "PRZEMOC TO NIE MOC"

Utworzono dnia 24.05.2023

W dniu dzisiejszym w  Urzędzie Gminy  w Jordanowie odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt. " Przemoc to nie moc". Konkurs został zorganizowany przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy...

czytaj dalej na temat: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. "PRZEMOC TO NIE MOC"

POMOC PRAWNA - ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Utworzono dnia 17.04.2023
Prosimy o ustalenie terminów wizyt pod numerem 33 874 21 01 w godzinach 07.00-19.00
czytaj dalej na temat: POMOC PRAWNA - ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2023 rok

Utworzono dnia 04.04.2023

 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2023 rok


 

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2023 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Wartość dofinansowania: 106 792,00 zł w tym:

         84 792,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

        22 000,00 zł  na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań                             wynikających z rozeznanych potrzeb,  w tym kontynuacje projektów z roku 2022

Całkowity koszt zadania: 133 490,00 zł

czytaj dalej na temat: Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2023 rok

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Utworzono dnia 23.02.2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Wieloletni rządowy program

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie przekazanej dotacji  celowej przez Wojewodę Małopolskiego .

W roku 2023 na realizację tego zadania przeznaczono 99 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset zł) , a całkowity koszt zadania   wynosi 124 375, 00 zł.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód  nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

  • 1 552 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

  • w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 2-osobowej rodziny 2 x 1200 zł =2 400,00zł).

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

czytaj dalej na temat: Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

NIEBIESKI TYDZIEŃ 2023

Utworzono dnia 15.02.2023

Program asystent rodziny na rok 2022

Utworzono dnia 24.11.2022

  Program asystent rodziny na rok 2022   Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada...

czytaj dalej na temat: Program asystent rodziny na rok 2022

Informacja - dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła niż węgiel

Utworzono dnia 22.09.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje, że od dnia 21.09.2022r. można składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy / drewno kawałkowe / gaz lpg (nie gaz ziemny) / olej...

czytaj dalej na temat: Informacja - dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła niż węgiel

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Utworzono dnia 22.09.2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Utworzono dnia 18.08.2022

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego można  składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie  ul.Ks. P. Dańowskiego 10, 34-240 Jordanów lub w filii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Naprawa 700 , 34-240 Jordanów na...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Dofinansowanie rozwoju Pomocy Społecznej

Utworzono dnia 17.08.2022

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2022 rok

czytaj dalej na temat: Dofinansowanie rozwoju Pomocy Społecznej

Informacja Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

Utworzono dnia 14.06.2022

Informacja Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej   W związku z zakończeniem procesu rozliczenia z Darczyńcami przystępujemy do rozliczenia zaliczek wpłaconych przez Mieszkańców, u których na podstawie umowy podpisanej z Powiatem Suskim zamontowano instalacje...

czytaj dalej na temat: Informacja Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

INFORMACJA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH ZAKWATEROWANIA OBYWATELOM UKRAINY

Utworzono dnia 26.05.2022

INFORMACJA Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy: przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH ZAKWATEROWANIA OBYWATELOM UKRAINY

Wniosek o dodatek osłonowy

Utworzono dnia 12.01.2022

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 106

W poprzednim tygodniu: 97

W tym miesiącu: 351

W poprzednim miesiącu: 360

Wszystkich: 18447