Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Utworzono dnia 23.02.2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Wieloletni rządowy program

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków budżetu państwa na podstawie przekazanej dotacji  celowej przez Wojewodę Małopolskiego .

W roku 2023 na realizację tego zadania przeznaczono 99 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset zł) , a całkowity koszt zadania   wynosi 124 375, 00 zł.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód  nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn:

  • 1 552 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

  • w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 2-osobowej rodziny 2 x 1200 zł =2 400,00zł).

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

czytaj dalej na temat: Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

NIEBIESKI TYDZIEŃ 2023

Utworzono dnia 15.02.2023

Program asystent rodziny na rok 2022

Utworzono dnia 24.11.2022

  Program asystent rodziny na rok 2022   Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada...

czytaj dalej na temat: Program asystent rodziny na rok 2022

Informacja - dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła niż węgiel

Utworzono dnia 22.09.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje, że od dnia 21.09.2022r. można składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy / drewno kawałkowe / gaz lpg (nie gaz ziemny) / olej...

czytaj dalej na temat: Informacja - dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła niż węgiel

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Utworzono dnia 22.09.2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Utworzono dnia 18.08.2022

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego można  składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie  ul.Ks. P. Dańowskiego 10, 34-240 Jordanów lub w filii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Naprawa 700 , 34-240 Jordanów na...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Dofinansowanie rozwoju Pomocy Społecznej

Utworzono dnia 17.08.2022

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Jordanów na 2022 rok

czytaj dalej na temat: Dofinansowanie rozwoju Pomocy Społecznej

Informacja Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

Utworzono dnia 14.06.2022

Informacja Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej   W związku z zakończeniem procesu rozliczenia z Darczyńcami przystępujemy do rozliczenia zaliczek wpłaconych przez Mieszkańców, u których na podstawie umowy podpisanej z Powiatem Suskim zamontowano instalacje...

czytaj dalej na temat: Informacja Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

INFORMACJA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH ZAKWATEROWANIA OBYWATELOM UKRAINY

Utworzono dnia 26.05.2022

INFORMACJA Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy: przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH ZAKWATEROWANIA OBYWATELOM UKRAINY

Wniosek o dodatek osłonowy

Utworzono dnia 12.01.2022

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Utworzono dnia 10.01.2022

Dodatek osłonowy

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

czytaj dalej na temat: Złóż wniosek o dodatek osłonowy

INFORMACJA

Utworzono dnia 05.01.2022
INFORMACJA KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JORDANOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIU 7 STYCZNIA 2022R.( PIĄTEK) , GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDZIE NIECZYNNY.
czytaj dalej na temat: INFORMACJA

Zapraszamy na szkolenie z obslugi komputera

Utworzono dnia 26.11.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie zaprasza   SENIORÓW NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z OBSŁUGI URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z NOWYMI TECHNOLOGIAMI   Zajęcia odbędą się dnia 30 LISTOPADA 2021r. (wtorek) o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej...

czytaj dalej na temat: Zapraszamy na szkolenie z obslugi komputera

Informacja

Utworzono dnia 09.11.2021

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 17

W poprzednim tygodniu: 102

W tym miesiącu: 382

W poprzednim miesiącu: 386

Wszystkich: 16316