Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”

Utworzono dnia 28.12.2023

 

Rządowy program wspierania rodziny

Asystent rodziny w 2023r.”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 5 oraz art. 197 ust.1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z póż. zm) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1923), art 109h ustawy z dnia 20 kwietnia 20004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, zwany dalej „Programem” przyznaje środki finansowe z Funduszu Pracy:

Wartość dofinansowania: 10 737,77 zł w tym:

2 000,00 zł na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023r.”

8 737,77 na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopad-grudzień 2023r.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 69

W poprzednim tygodniu: 93

W tym miesiącu: 284

W poprzednim miesiącu: 374

Wszystkich: 22759