Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE JORDANÓW

SZANSĄ NA SUKCES

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny
w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują
z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jordanów.

Planowane efekty wdrożenia ww. projektu :

  • wsparcie młodzieży, dzieci do 18 roku życia;
  • wspomaganie młodzieży, dzieci w nabywaniu nowej wiedzy;
  • wspieranie procesu uczenia;
  • rozwój zainteresowań uczestników/uczestniczek;
  • podnoszenie wśród dzieci i młodzieży różnorodnych umiejętności z naciskiem na kompetencje kluczowe.

Projekt jest realizowany w ramach

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Tytuł projektu – Placówki wsparcia dziennego w Gminie Jordanów „Szansą na Sukces”

Termin realizacji projektu

01.08.2018 – 31.07.2021r.

Koszt projektu ogółem – 2 228 810,11 zł

Wkład z UE - 1 894 488,59 PLN

Wykład własny
(wkład niefinansowy, rzeczowy, użyczenie pomieszczeń w szkołach - sal) – 8,24% tj 183 675 zł


Placówka jest prowadzona w 3 grupach młodzieży:

Łętownia 2 grupy

Toporzysko 1 grupa

Oferta usług świadczonych przez Placówkę Wsparcia Dziennego

W Placówce wsparcie otrzymuje dzieci i młodzież do 18 roku życia w trzech rodzajach działań

w formie opiekuńczej:

- opiekę i wychowanie,

- pomoc w nauce,

- organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;

w formie specjalistycznej, w szczególności:

- organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych,

- realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych
i psychoprofilaktycznych;

w formie podwórkowej:

- realizację działań animacyjnych i socjoterapeutycznych.

Kalendarium

Marzec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny